Council

About Us

 Mary Ma            Founding Partner, Boyu Capital


Lihua Zhu           Philanthropist


Zhiming Xu         Founding Partner, Cross-Border Capital (CBC) 


 Jiashan Qi         Chairman of Director Board, Hong Kong Yuchang Group 


Lawrence Xin      Partner, CICC ALPHA


Geng Li               President, Li Keran Academy of Painting 


Shi Li                   Chairman, Jinyouyitu Sino-American Cultural Exchange Center


Hui Chen             Philanthropist


Xiaoqing Lian       Philanthropist


Jianzhong            Zhang  East & Concord Partners 


Yue Zhou             Philanthropist


Dian Kang            Founder, Green & Shine Foundation 


Guiliang Cui         Chairman,VV Group


Dinger Zhang       Famous special teacher Chief Expert, Green & Shine Science Class Project